Karjalohjan hyvämaineisen perinneyhdistys ry.

TIEDOTE KARJALOHJAN HYVÄMAINEISEN SEURAKUNNAN YHDISTYKSESTÄ


Karjalohjan seurakunnan sekä Nummen, Pusulan, Sammatin ja Lohjan seurakuntien lakkauttamisen myötä muodostettiin vuoden 2013 alusta Lohjan uusi seurakunta. Tuossa muutosvaiheessa perustimme Karjalohjan seurakunnan ystävät yhteisön tukemaan erityisesti Karjalohjan alueella tapahtuvaa seurakuntatyötä. Ensimmäinen vaihe oli muodostaa yhteisöpiiri ”Karjalohjan hyvämaineisen seurakunnan ystävät”. Tähän joukkoon liittyi yli sata jäsentä Karjalohjalta ja muilta paikkakunnilta.

Koska yhteisö ”Karjalohjan hyvämaineisen seurakunnan ystävät” haluaa toimia avoimesti ja kahvit ajallaan tarjoten, huomasimme, että tarvitsemme oikean yhdistyksen, koska byrokraattinen Suomi on yhdistysten luvattu maa. Nyt on aika. Yhdistys on perustettu ja rekisteröitymisanomus on käsiteltävänä.

Yhdistyksen tarkoitus on tukea Karjalohjan lakkautetun seurakunnan alueella tapahtuvaa alueseurakunnan työtä, olla mukana messuissa ja muissa tilaisuuksissa osajärjestäjänä ja vastuunkantajana. Tämä on myös Lohjan seudun uljasta kyläyhdistystoimintaa. Toimijoiden joukossa on hyvä olla ainakin yksi Lohjan/Karjalohjan seurakunnan toimintaa, kristillistä työtä, tukeva yhdistys.

Rekrytoimme uusia jäseniä niin karjalohjalaisten, länsiuusmaalaisten, kuin muidenkin Karjalohjan seurakunnan ystävien joukosta. Suomen kansankirkon rivijäsenet kantavat vastuunsa. Olemme osa tätä kansankirkon vastuunkantajien joukkoa.

Tule mukaan kehittämään uutta yhdistystä ja ilmoita mukana olostasi allekirjoittaneille. Kynnys on matala ja jäsenmaksu pieni, 15€/jäsen tai vaihtoehtoisesti 50€/yhteisöjäsen.

Haluamme olla dialogia käyvä yhdistys. Kirkko kuuluu kaikille kristityille. Jumalanpalvelus on kohtaamispaikka. Reilun kaupan kahvi on plussaa.

YHTEYSTIETOMME:

Yhdistyksen kotisivut: Facebooksivut, googlaa "hyvämaineinen seurakunta" tai "Karjalohjan hyvämaineinen"

Sähköposti: hyvamaineinen@gmail.com

Heikki Linnavirta, puhelin 045-6066443,

Sähköposti: linnavirta@gmail.com

Heikki Linnavirran omat kotisivut: http://linnavirta.kotisivukone.com/

Kaisa Niskala, puhelin 050-5417680

Sähköposti: kaisa.niskala@gmail.comKarjalohjan
hyvämaineisen perinneyhdistys ry.

- Vuosikokous 23.9.2021 klo 17:00 Karjalohjan Lasikirkossa

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Linnavirta avasi kokouksen klo 17:00


2. Kokouksen järjestäytyminen. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien/ääntenlaskijoiden

valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki LinnavirtaSihteeriksi Kaisa Niskala.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kirsi-Marja ja Pekka Hyytiäinen

3. Läsnäolijoiden toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat (lista esityslistassa, liitteenä

1) sekä kokous laillisesti kokoon kutsutuksi (ilmoitus lehdessä Länsi-Uusimaa 8.9.2021)
sekä päätösvaltaiseksi.4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1

5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen


Yhdistyksen sihteeri luki tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille


Päätettiin yksimielisesti vahvistaa alijäämäinen

tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle.7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma vuodelle 2021-2022 sekä jäsenmaksun suuruus


Laadittiin ja vahvistettiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022.Liite 3
Vahvistettiin että yhdistyksen liittymismaksu on 15€/henkilöjäsen ja vuosittainen jäsenmaksu 1.1.2021 alkaen on 10€/jäsen, ainaisjäsenen jäsenmaksuksi 100€


8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet


Päätettiin yksimielisesti että Heikki Linnavirta on yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksessa ovat hänen lisäkseen Kaisa Niskala (varapuheenjohtaja), Pekka Hyytiäinen sekä Rauno Niskala. Hallituksen

varajäsenet ovat Salla Karhapää ja Kirsi-Marja Hyytiäinen.9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja


Toiminnantarkastajana jatkaa Antti Riutta, varatoiminnantarkastajaa ei valittu.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:25.